ติดต่อเรา

ที่อยู่ร้านกลม Cat Cafe


Major  Ciniplex Pinklao

เมเจอร์ ซีนีเพล็ซ์ ปิ่นเกล้า

554-554/12 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700


หมายเลขโทรศัพท์ 091-8616104

Pages: กลม Cat Cafe

Line: klomcatcafe

Instagram: klomcatcafe

แบบฟอร์มติดต่อกลับ