เอเซียนกึ่งขนยาว (Asian Semi-longhair or Tiffanie)

สายพันธุ์แมวพันธุ์เอเซียนกึ่งขนยาว (The Asian Semi-Longhair) เป็นสายพันธุ์แมวที่มีขนกึ่งยาว มีขนอ่อนนุ่มและมีบุคลิกที่เป็นมิตร ชอบเล่นและมีนิสัยรักเจ้าของ แมวสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักกันโดยชื่อ Tiffanie หรือ ทิฟฟานี่ เป็นสายพันธ์ที่ได้รับการยอมรับใน the Asian Shorthair ในด้านสีและรูปแบบ โดยได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ในสหราชอาณาจักร (Britain) แต่ไม่ได้รับการการจดทะเบียนด้านสายพันธุ์ใน U.S. Registries แต่เป็นที่ยอมรับอย่างเต็มรูปแบบของสายพันธ์ ทาง The Governing Council of the Cat Fancy (สภาปกครองของแมวแฟนซี) 

 
สายพันธุ์แมว (The Asian Semi-Longhair) ได้รับการพัฒนาในช่วงปี 1980 ในสหราชอาณาจักร(Britain) เป็นรุ่น longhaired ของ Asia Shorthair ต้นกำเนิดของสายพันธุ์ มาจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างแมว longhaired และ แมว The Burmese (หรือแมวไทยสายพันธุ์ศุภลักษณ์) ซึ่งแมวพันธุ์นี้คล้ายกับสายพันธุ์ Burmilla ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของแมวในสหราชอาณาจักรในปี 1981 แมวสายพันธุ์ Burmilla เป็นลูกผสมระหว่าง Chinchilla เปอร์เซียและสายพันธุ์ The Burmese (หรือแมวไทยสายพันธุ์ศุภลักษณ์) ซึ่งถูกยอมรับสายพันธุ์ในปี 1984 และเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับแชมป์ในสหราชอาณาจักรในปี 1990
 
อ้างอิงจาก http://www.chiangmaidogs.com/
 

ชื่อผู้ตอบ:


 • image.jpeg
  สายพันธุ์บริติชขนยาว (British Longhair) เดิมเป็นแมวสายพันธุ์ขนยาว ซึ่งผ่านการผสมข้ามพันธุ์กับสายพันธุ์ขนยาวที่นำเข้ามาจากหลายแห่ง เช่น จากตุรกี และได้รับการพัฒนาเป็นแมวสายพันธุ์เปอ...

 • image.jpeg
  แมวหิมาลายัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแมว color point เป็นแมวเปอร์เซียที่ได้รับความนิยมมากอีกชนิดหนึ่ง แมวหิมาลายันเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวเปอร์เซียและแมวไทยพันธุ์วิเชียรมาศ...

 • image.jpeg
  เมนคูน เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวบ้านกับแมวป่า ส่วนชื่อ Maine Coon นั้นก็ได้มาจาก แหล่งกำเนิดของเจ้าเหมียวอยู่ที่รัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนคำว่า Coon นั้นได้มาจากช...

 • image.jpeg
  แมวเปอร์เซีย เป็นแมวที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรง หัวและหน้ากลม หน้าผากโหนก แก้มเต็ม ดวงตากลมโต และอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกัน มีจมูกที่หัก กล่าวคือ สังเกตได้ชัดเจ...

 • image.jpeg
  คำว่า "เซอร์วัล" (Serval) มาจากภาษาโปรตุเกสแปลว่า "กวางหมาป่า" เนื่องจากมีลักษณะเด่นคือ มีคอยาว หูใหญ่ หัวเล็ก ทำให้แลดูคล้ายกวาง จัดเป็นแมวป่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง และมีสายพันธุกรรมใก...